Kontakty

Hlavní účel organizace a předmět činnosti

Název zařízení:
Dětský domov se školou a základní škola, Ostrava-Kunčice, Jeseninova 4

Sídlo:
Jeseninova 31/4, Ostrava – Kunčice, 719 00

Zřizovatel:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1

IČO: 750 963 82

RED-IZO: 651 036 364


Dětský domov se školou a základní škola, Ostrava – Kunčice, Jeseninova 4 je příspěvkovou organizací, zřízen dne 2.1.2007 s účinností 1. Ledna 2007 na základě zřizovací listiny č.j. 24723/06-25.

 

Telefonní kontakty a elektronická komunikace:

 

Ředitel: Roman Pavlovský

Vedoucí vychovatel: Hana Bachrachová
596 613 574
733 588 212
Psycholog: Kamila Valová
dd.kuncice-psycholog@seznam.cz
770 130 545
Sociální pracovnice: Markéta Pavlů
dd.kuncice3@seznam.cz
596 237 365
Etoped: Veronika Wirthová
dd.kuncice5@seznam.cz
770 120 815
Vychovatelna:
596 613 553
Rodinná skupina: Tygři 732 112 343
Delfíni 605 714 908
Orli 605 702 749
Učitelka: Marcela Babušáková,
dd.kuncice-ucitel@seznam.cz
596 613 549
Účetní: Michaela Schefczyková,
dd.kuncice2@seznam.cz
596 237 059

Identifikátor datové schránky: 6feisxm

 

Zájemci o zaměstnání v naší organizaci:

Své životopisy, prosím, zasílejte, na e-mail - dd.kuncice2@seznam.cz

 

V souladu s přímým dopadem Směrnice EU č.2019/1937 ze dne 23.10.2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen Směrnice EU), s platností ode dne 17.12.2021.
Povinný subjekt (Dětský domov se školou a základní škola, Ostrava-Kunčice, Jeseninova 4, Jeseninova 31/4, 719 00 Ostrava-Kunčice) v souladu s článkem 8 Směrnice EU zavedl interní kanály pro oznamování při podezření z porušení práv Unie vyjmenovaných v čl. 2 Směrnice EU.

Oznamovací systém Whispero pro oznamování porušení práva Unie

zde

Více o Whispero: zde

 

Technické náležitosti podání:

Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy:

  • CD/DVD/USB flash disk - lze pouze přímo předávat na adrese zařízení.

Seznam povolených formátů
Elektronické podání může být učiněno pouze v následujících formátech:

  • formáty DOC a DOCX (Microsoft Word)
  • formáty XLS a XLSX (Microsoft Excel)
  • formát PDF (Acrobat Reader)
  • formát TXT (prostý text CP 852, 1250)
  • formáty FO a ZFO (602XML Form)
  • formát HTM, HTML.
  • Obrázky vkládané jako přílohy k podáním mohou být ve formátech GIFJPGJPEG, PNG nebo TIF.
  • výše uvedené zabalené v ZIP nebo RAR

Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý software nebo formát, který nelze otevřít, nebo která je neúplná, není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesílatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého softwaru, nevyhovujícího formátu nebo neúplnosti zprávy.


Naše webová prezentace: www.domov-kuncice.cz

Stránka sponzorů

GDPR

Fotogalerie

Archiv

Kontakty

Dětský domov se školou a základní škola Ostrava-Kunčice Jeseninova 4/31 Tel.: 596 237 365

Počet návštěvníků: 851792