Dokumenty

Poptávka - Zpracovatel investičního záměru na kompletní rekonstrukci kotelny (předprojektová příprava)

Název zakázky

Datum vyvěšení

Vyvěšeno do

Internetový odkaz na VZ

Soubor ke stažení

DDŠ Ostrava Kunčice – Rekonstrukce pokoje 17.8.2020 1.9.2020, po 12:00 již nelze podávat nabídky - zde

DDŠ Ostrava Kunčice – Rekonstrukce kotelny - projekt

10. 7. 2020

24. 7. 2020, po 10:00 již nelze podávat nabídky
zde
zde

Zadavatel veřejné zakázky na projektanta

19.6.2020

29. 6. 2020, po 14:00 již nelze podávat nabídky - zde

Investiční záměr - kotelna

19.5.2020

5. 6. 2020, po 13:00 již nelze podávat nabídky

-

zde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K přečtení jsou v návštěvní místnosti nebo na vyžádání u učitelky a sociální pracovnice tyto dokumenty:

1. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání: Vzdělání – brána do života Č.j. 2.1.13

2. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením:
Škola pro můj život 2.1.19

3. Školní vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální: Naše škola 2.1.20

4. Školní řád 2.1.11

5. Vnitřní řád zařízení

6. Vnitřní řád školní jídelny - výdejny

7. Školní vzdělávací program pro dětský domov "Zastávka u Rytířů z Kunčic" Č. j. 2.1.2

 

Soubory ke stažení

Stránka sponzorů

Fotogalerie

Archiv

Kontakty

Dětský domov se školou a základní škola Ostrava-Kunčice Jeseninova 4/31 Tel.: 596 237 365

Počet návštěvníků: 740695